Aktuelle saker - Side 2

Publisert 13. juni 2017 13:22

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har i samarbeid med Sørlandet Sykehus initiert prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

Publisert 31. mai 2017 23:41

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

Publisert 31. mai 2017 23:40

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse

Publisert 31. mai 2017 23:39

Professor Lars Mehlum er fra nyttår valgt inn som første norske president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD). Les saken her

Publisert 31. mai 2017 23:39

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

Publisert 18. mai 2017 13:29

Norske medier har liten trening i hvordan omtale det når antall selvmord og selvmordsforsøk øker i en begrenset befolkningsgruppe.

Publisert 5. mai 2017 14:17

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, søker kandidater til Olafprisen 2017

Publisert 6. apr. 2017 13:52

Vårens nummer av Suicidologi har tema selvmord og somatisk sykdom og er nå tilgjengelig på nett. Vil du abonnere?

Publisert 22. mars 2017 11:52

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte at de også har forsøkt å ta sitt eget liv. Behandling som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet gir gode resultater.  Les hele intervjuet med forsker Anita Johanna Tørmoen. 

Publisert 22. mars 2017 11:43

– Altfor mange ignorerer selvskading, sier professor Lars Mehlum. - De som selvskader er ofte unge. Det er veldig viktig å ta tak tidlig, i stedet for å tro at det går over av seg selv. Les hele intervjuet i Sykepleien  Les også: Skadet seg for å lette på trykket