Aktuelle saker - Side 2

Patrik Granerud, far til Erika, Ingvild Kjerkol (AP) , Bård Hoksrud (FRP) og NSSFs Fredrik Walby i samtale om styrket forebygging i psykisk helsevern og handling framover. Dagsnytt 18, 18.04.18

NRK Dagsrevyen 17.4.18

Fredrik Walby kommenterer de nye, alarmerende tallene fra prosjektet som skal kartlegge selvmord i psykisk helsevern.

Er du interessert i behandling av depresjon og forebygging av selvmord? Bli vår kollega!

Vi søker prosjektleder/seniorrådgiver til pågående pilotprosjekt. Prosjektet skal innføre en flernivåintervensjon i Norge (utviklet av European Alliance Against Depression) slik at personer med depresjon og suicidal atferd lettere skal søke og motta hjelp og slik tilbys styrket omsorg og behandling.

Søknadsfrist 23. april. Søk stillingen

Sosio-emosjonelle vansker hos ungdom kan forbedres gjennom opplæring i ferdigheter. Mange ungdommer har, også i Norge, fått hjelp til å håndtere vanskelige følelser ved å lære spesifikke ferdigheter gjennom psykoterapiprogrammet Dialektisk atferdsterapi (DBT).

DBT har i de siste årene inspirert både pasienter og terapeuter i hele Norge, og internasjonalt er behandlingsformen en av de mest utbredte med DBT-team fra Island i nord til New Zealand i sør,  i USA, Canada og Latin-Amerika.

NSSF har lagd en opplæring for helsepersonell som skal være veiledere for brukere av selvhjelpsverktøyet iFightDepression. Ta kontakt om du vil lære mer eller bruke verktøyet i din praksis: egil.haga@medisin.uio.no

Opplæringen gis i korte videoer og er åpent tilgjengelig. Kurset vil bli søkt godkjent som tellende kurs av profesjonsforeningene.

Norge har opplevd store demografiske endringer knyttet til innvandring de siste 2-3 tiårene, og over 15 % av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Ett av våre mange forskningsprosjekter er registerbasert og handler om selvmord og villet egenskade i etniske minoritetsgrupper. Les ny artikkel i Journal of Psychiatric Research av Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin: "Socio-economic status and risk for suicide by immigration background in Norway: A register-based national study".

Kurset er en introduksjon til CGT for dem som ønsker å skaffe seg økt kompetanse i sorgbehandling og holdes 6. mars på Gaustad i Oslo.

Meld deg på her

– Det er mange spørsmål som fortsatt er uløst, samtidig har kunnskapene om effektive forebyggingsmetoder økt, sier Mehlum. Les saken på uio.no

Martin Myhre skriver i en ny artikkel om Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD)