Aktuelle saker - Side 3

Publisert 22. mars 2017 11:43

Tid og sted: 27. nov. 2017 - 28. nov. 2017, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Tema: Følelser og selvmordsatferd

Publisert 13. mars 2017 11:45

Behandling av komplisert sorg Complicated Grief Treatment (CGT) er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York. Komplisert sorg forekommer hos om lag 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Professor dr med Lars Mehlum og CGT-terapeut Valborg Sandvold Bertelsen forteller her litt om hva komplisert sorg er - og hva som kan gjøres for å komme videre. 

Publisert 9. feb. 2017 12:02

Stipendiatstilling ledig ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging på prosjektet: Prospective outcome of referral psychotherapies for patients treated for deliberate self-harm. Stipendiaten vil delta i forskningsgruppen ved NSSF som bruker data lagret i nasjonale registre for å studere selvmord og villet egenskade.

Publisert 9. feb. 2017 11:50

NSSF arrangerer i år to kurs i klinisk suicidologi - selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis

Publisert 27. jan. 2017 18:41

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte også å ha forsøkt å ta sitt liv. Få av disse ungdommene oppgir å ha hatt kontakt med hjelpeapparatet, men for de ungdommene som faktisk kommer i kontakt med barne og -ungdomspsykiatri (BUP) kan behandling med Dialektisk Atferdsterapi for ungdom (DBT-A) som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet være nyttig.

Publisert 26. jan. 2017 14:55

Oppsiktsvekkende gode resultater bør gjøre at DBT-behandling tas mer i bruk for tenåringer med borderlinetrekk og repeterende selvskading. Nye tall viser at resultatene av DBT for ungdom holdt seg både etter ett og to år, og var langt bedre enn for kontrollgruppen som fikk vanlig behandling. Les hele saken på napha.no

Publisert 4. jan. 2017 12:49

Nå er fjorårets siste Suicidologi tilgjengelig på nett, og tema er selvmordsforebygging i klinisk praksis. God lesning og godt nytt år!

Publisert 4. jan. 2017 12:48

Vår norske tilpasning av Marsha M. Linehans samling av fakta- og arbeidsark til bruk overfor voksne pasienter i Dialektisk atferdsterapi er nå endelig ferdig, og utgis som elektronisk tilgjengelig materiell.

Publisert 15. nov. 2016 11:35

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da Jill Rathus og Alec Miller i fjor utga en ny DBT-ferdighetsmanual til bruk overfor ungdom ønsket vi å lage en norsk versjon av faktaarkene og øvelsene.

Publisert 3. nov. 2016 11:47

Den nye statistikken for 2015 fra Dødsårsaksregisteret (publisert av Folkehelseinstituttet 2. november) viser at 590 mennesker døde av selvmord i Norge – 400 menn og 190 kvinner.