Aktuelle saker - Side 3

Hva er selvskading, hvorfor skjer det og hva slags hjelp er det å få? Psykologspesialist Erlend Mork forklarer i denne filmen fra Norsk Psykologforening:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har i samarbeid med Sørlandet Sykehus initiert prosjektet: Styrket omsorg for mennesker med depresjon og suicidal atferd gjennom bruk av strategier fra European Alliance Against Depression (EAAD).

I juninummeret av World Psychiatry har NSSF vært involvert i to artikler om henholdsvis borderline personlighetsforstyrrelse og schizofreni.

Nytt forskningsprosjekt ved NSSF basert på data fra norske befolkningsregistre: Utfallet av psykoterapi hos pasienter henvist etter villet egenskade - en prospektiv naturalistisk registerbasert undersøkelse

Professor Lars Mehlum er fra nyttår valgt inn som første norske president i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD). Les saken her

Forsker og spesialpsykolog ved NSSF, Fredrik Walby, uttaler seg om Netflix-serien "13 reasons why". Han oppfordrer til å snakke med tenåringene om tematikken, og minne om at det at det alltid er mulig å oppsøke hjelp! Se innslaget her

Norske medier har liten trening i hvordan omtale det når antall selvmord og selvmordsforsøk øker i en begrenset befolkningsgruppe.

LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, søker kandidater til Olafprisen 2017

Vårens nummer av Suicidologi har tema selvmord og somatisk sykdom og er nå tilgjengelig på nett. Vil du abonnere?

Ungdom som skader seg selv med vilje oppgir ofte at de også har forsøkt å ta sitt eget liv. Behandling som er direkte rettet mot å redusere selvskading og suicidalitet gir gode resultater.  Les hele intervjuet med forsker Anita Johanna Tørmoen.