Aktuelle saker - Side 5

Publisert 22. aug. 2016 13:04

NSSFs masterstudent Marie-Thérèse Desroches leverte i mai sin oppgave om selvmord og medier, og ble på grunnlag av den invitert til Arendalsuka. Hun ble intervjuet på direkten av NRK, og her kan du lese saken

Publisert 16. aug. 2016 14:26

Fortsatt noen ledige plasser på den 4. nasjonale DBT-konferansen:

Meld deg på

Publisert 11. juli 2016 23:36
Publisert 29. juni 2016 12:02

Vi gratulerer masterstudentene våre med vel gjennomført utdanning på masterprogrammet i psykososialt arbeid – retning selvmordsforebyggende arbeid

Publisert 13. mai 2016 11:33

Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

Publisert 4. mai 2016 10:34

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Publisert 4. mai 2016 10:34

- en tilstand preget av sterke symptomer og problemer med å fungere i arbeid og dagligliv. Dessverre er det liten tilgang på effektiv behandling, skriver Karoline Lindquist og Lars Mehlum i Aftenposten.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Anne-Lill Haddeland er blant de første som har tatt master i Psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid. – Jeg har større tyngde nå, og har lært enormt mye på veldig mange plan, sier hun.

Publisert 4. mai 2016 10:34

For å styrke forebyggingen av selvmord blant pasienter i psykisk helsevern er det helt  avgjørende å fremskaffe oversikt over omfang og risikofaktorer for denne høyrisikogruppa. NSSF har derfor utviklet forslag til et monitorerings- og granskningsverktøy for selvmord.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Selvmord regnes som en av vår tids største helsemessige utfordringer. «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord» synliggjør både hjelpebehov og hvordan helsetjenesten og også andre tjenester kan bidra til å ivareta dem.