Aktuelle saker - Side 6

Publisert 4. mai 2016 10:34
Det nytter å forebygge var budskapet på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Dagen etter sendte det største nyhetsbyrået i Kina, Xinhua News Agency, et 20 minutters program om selvmord til sine millioner av seere. Lars Mehlum ble intervjuet om forebygging.
Publisert 4. mai 2016 10:34

Olaf-prisen 2014 gikk til journalist Trude Lorentzen for hennes bidrag til økt åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok "Mysteriet mamma".

Publisert 4. mai 2016 10:34

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Foto: Joshua Earle
Publisert 4. mai 2016 10:34

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi markerer dette med et åpent møte der vi setter kunnskapsbasert selvmordsforebygging i nåtid og framtid i fokus. Det blir innlegg fra sentrale fagpersoner og brukerorganisasjoner: Hva gjør vi av forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av? Minikonsert med Solveig Slettahjell. Lett servering. Gratis, ingen påmelding. Velkommen!

Publisert 4. mai 2016 10:34

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi feirer viktig selvmordsforebyggende arbeid i fortid, nåtid og framtid, og har allerede startet jubileumsåret med et miniseminar på Gaustad. Neste markering blir åpent møte 15. mars på Litteraturhuset - velkommen!  

Publisert 4. mai 2016 10:34

Ness og Walby har vært sentrale initiativtakere og bidragsytere i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger, og mottok prisen på bakgrunn av sitt utrettelige arbeid og engasjement i kampanjeperioden.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Å legge merke til sine tanker, følelser og handlinger er et mål i mange behandlinger. Oppmerksomt nærvær dreier seg nettopp om evnen til å kunne legge merke til hva som skjer i ulike situasjoner, skriver Anita Johanna Tørmoen og Ruth-Kari Ramleth v/NSSF i en ny artikkel i tidsskriftet Impuls (pdf).

Publisert 4. mai 2016 10:34

Selvmord kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Rundt 70 % av dem som tar livet sitt, har vist risikotegn på forhånd. Men myter om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser at noen sliter. - Selvmord angår alle, og tar du det på alvor kan du redde liv! sier Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger er valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. En tiltakspakke er utarbeidet. I to pilotprosjekter har man hatt gode erfaringer med å gjennomføre tiltakene.