Aktuelle saker - Side 6

Fortsatt noen ledige plasser på den 4. nasjonale DBT-konferansen:

Meld deg på

Vi gratulerer masterstudentene våre med vel gjennomført utdanning på masterprogrammet i psykososialt arbeid – retning selvmordsforebyggende arbeid

Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

Foto: Joshua Earle

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi markerer dette med et åpent møte der vi setter kunnskapsbasert selvmordsforebygging i nåtid og framtid i fokus. Det blir innlegg fra sentrale fagpersoner og brukerorganisasjoner: Hva gjør vi av forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av? Minikonsert med Solveig Slettahjell. Lett servering. Gratis, ingen påmelding. Velkommen!

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

Dialektisk atferdsterapi som er tilpasset ungdom (DBT-A), gir betydelig redusert  hyppighet av selvskading også ett år etter behandling. Dette viser en studie som nettopp er publisert av forskere ved NSSF i det tunge amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Olaf-prisen 2014 gikk til journalist Trude Lorentzen for hennes bidrag til økt åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok "Mysteriet mamma".

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.

Mer enn halvparten av de som tar livet sitt i Norge var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. For første gang i Norge får nå  leger og psykologer i primærhelsetjenesten tilbud om et e-læringskurs utviklet av NSSF, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer og hvordan selvmord kan forebygges. Hør fastlege Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Haugen og Lars Mehlum i samtale om dette på NRK P2, og se saken på nrk.no