Aktuelle saker - Side 7

Selvmord kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Rundt 70 % av dem som tar livet sitt, har vist risikotegn på forhånd. Men myter om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser at noen sliter. - Selvmord angår alle, og tar du det på alvor kan du redde liv! sier Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Hver tiende pasient som blir akuttinnlagt i psykiatrisk sykehus, blir etterpå innlagt på vanlig sykehus med skader de har påført seg selv, viser en ny studie fra Liv Mellesdal m.fl, et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og NSSF. Intervju med Mellesdal på forskning.no

Å legge merke til sine tanker, følelser og handlinger er et mål i mange behandlinger. Oppmerksomt nærvær dreier seg nettopp om evnen til å kunne legge merke til hva som skjer i ulike situasjoner, skriver Anita Johanna Tørmoen og Ruth-Kari Ramleth v/NSSF i en ny artikkel i tidsskriftet Impuls (pdf).

Det viser en fersk studie fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Ness og Walby har vært sentrale initiativtakere og bidragsytere i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger, og mottok prisen på bakgrunn av sitt utrettelige arbeid og engasjement i kampanjeperioden.

Olaf-prisen 2014 gikk til journalist Trude Lorentzen for hennes bidrag til økt åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok "Mysteriet mamma".

- en tilstand preget av sterke symptomer og problemer med å fungere i arbeid og dagligliv. Dessverre er det liten tilgang på effektiv behandling, skriver Karoline Lindquist og Lars Mehlum i Aftenposten.

Se presentasjoner fra 8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og - forebygging som NSSF og RVTS Sør arrangerte 18.-19. november. Foredragsholderne sørget for bredde og fokus på kunnskapsbasert og målrettet satsing.

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert, initiert av IASP med LEVE som nasjonal koordinator. I år er LEVEs tema for dagen aksept av hva det er å være menneske: Vi er gode nok.

I en oversiktsstudie viser Thor Norström og Ingeborg Rossow at mange studier, både på individ- og befolkningsnivå, finner at alkohol er en betydelig risikofaktor for selvmord, men det er fremdeles lite kunnskap om hvorvidt eller i hvilken grad alkoholbruk er årsak til selvmord og annen suicidal atferd.