Aktuelle saker - Side 7

Publisert 4. mai 2016 10:34

Selvmord kommer sjelden som lyn fra klar himmel. Rundt 70 % av dem som tar livet sitt, har vist risikotegn på forhånd. Men myter om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser at noen sliter. - Selvmord angår alle, og tar du det på alvor kan du redde liv! sier Lars Mehlum, leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Publisert 4. mai 2016 10:34

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert, initiert av IASP med LEVE som nasjonal koordinator. I år er LEVEs tema for dagen aksept av hva det er å være menneske: Vi er gode nok.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger er valgt som ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen. En tiltakspakke er utarbeidet. I to pilotprosjekter har man hatt gode erfaringer med å gjennomføre tiltakene.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Det viser en fersk studie fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Stipendiat Anita Johanna Tørmoen og kolleger viser i en ny studie at en forkortet versjon av dialektisk atferdsterapi (DBT) spesielt tilpasset ungdom trygt kan anbefales  implementert. De fleste pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet, og i studien observeres det en klar nedgang av antallet som selvskader underveis i behandlingen.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Workshopen 1.-2. februar 2016 tar for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser, og er rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Pilotstudien fra Tørmoen og kolleger som omhandler Dialektisk Atferdsterapi for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold, skaper interesse.  Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: Training, adherence, and retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences-tidsskrifter i 2014.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Mer enn halvparten av de som tar livet sitt i Norge var hos fastlege det siste året de levde, uten at faresignalene ble fanget opp. For første gang i Norge får nå  leger og psykologer i primærhelsetjenesten tilbud om et e-læringskurs utviklet av NSSF, som skal øke kunnskapen om risikofaktorer og hvordan selvmord kan forebygges. Hør fastlege Øyvind Kjelsvik, Torbjørn Haugen og Lars Mehlum i samtale om dette på NRK P2, og se saken på nrk.no

Publisert 4. mai 2016 10:34

Ungdommer som er behandlet i psykisk helsevern, har en fortsatt økt risiko for suicidal atferd i flere år etter avsluttet behandling. Det viser ny dansk forskning. I en kommentar skriver Lars Mehlum v/NSSF: Det er derfor behov for et sterkere og mer systematisk fokus på oppfølging av ungdommene over tid. Flere behandlingsmodeller er aktuelle, blant annet dialektisk atferdsterapi.