Aktuelle saker - Side 8

Publisert 4. mai 2016 10:34

10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert.

Publisert 4. mai 2016 10:34

Pasienter med posttraumatisk stresslidelse som ble innlagt ved en psykiatrisk akuttavdeling hadde nesten like stor risiko for senere å bli innlagt til somatisk behandling for villet egenskade som pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse.

Publisert 4. mai 2016 10:34

En norsk studie om selvmord hos ti unge tilsynelatende «velfungerende» menn, viser at få etterlatte så tegn til alvorlige psykiske lidelser i forkant. Forskerne er enige, du må våge å spørre.

Publisert 28. apr. 2016 11:27

Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Publisert 1. apr. 2016 11:26

Selvmord var tema i Trygdekontoret 6.4. Fredrik Walby deltok i samtale om årsaker, forklaringer og hva man kan gjøre for å forebygge. Else Kåss Furuseth og familien delte sine erfaringer. Se samtalen om selvmord i et viktig kulturdebattprogram:  Trygdekontoret episode 5

Publisert 1. apr. 2016 11:24

Quirino Puzo og kolleger ved NSSF har undersøkt trender i selvmord med ulike metoder i Norge i perioden 1969-2012. Studien viser en betydelig reduksjon i selvmord ved skytevåpen, drukning og forgiftning, etter toppen i selvmordsrate i Norge på slutten av 1980-tallet.

Publisert 21. mars 2016 11:00

Se nyhetssak om DBT-behandling for ungdom fra NSSFs seminar på Litteraturhuset, Lars Mehlum intervjues. Les mer om DBT-behandling for ungdom på nrk.no

Publisert 27. nov. 2015 12:47

NSSF samarbeider med Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) om utvikling av kunnskaper om forebygging av selvmord og selvskading blant innsatte. Den 25.11 ble det holdt en nasjonal dagskonferanse om temaet ved KRUS.

Publisert 3. juli 2015 10:46

Suicidologi er nå lansert på FRITT, Frie tidsskrifter fra UiO, og du kan lese nyeste nummer her. Tema er selvmord og forebygging på internett. Vi er inne i tidsskriftets 20. årgang, og arkivet med alle artiklene finner du også på FRITT.

Publisert 22. juni 2015 13:11

At antall selvmord i befolkningen varierer med årstid, har lenge vært kjent. I vår del av verden har man sett en topp omkring april-mai. Flere forskere har spekulert på om disse endringene er i ferd med å bli mindre.