Aktuelle saker - Side 9

I alt 18 land og 100 regionale nettverk i Europa samarbeider i Den europeiske alliansen mot depresjon (EAAD). Målsettingen er å iverksette kunnskapsbaserte intervensjoner mot depresjon og suicidalitet på flere nivå i lokalsamfunnet.

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi feirer viktig selvmordsforebyggende arbeid i fortid, nåtid og framtid, og har allerede startet jubileumsåret med et miniseminar på Gaustad. Neste markering blir åpent møte 15. mars på Litteraturhuset - velkommen!  

Foto: Joshua Earle

I år er det 20 år siden Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ble opprettet. Vi markerer dette med et åpent møte der vi setter kunnskapsbasert selvmordsforebygging i nåtid og framtid i fokus. Det blir innlegg fra sentrale fagpersoner og brukerorganisasjoner: Hva gjør vi av forebyggende arbeid, og hva bør vi gjøre mer av? Minikonsert med Solveig Slettahjell. Lett servering. Gratis, ingen påmelding. Velkommen!

Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Selvmord var tema i Trygdekontoret 6.4. Fredrik Walby deltok i samtale om årsaker, forklaringer og hva man kan gjøre for å forebygge. Else Kåss Furuseth og familien delte sine erfaringer. Se samtalen om selvmord i et viktig kulturdebattprogram:  Trygdekontoret episode 5

Quirino Puzo og kolleger ved NSSF har undersøkt trender i selvmord med ulike metoder i Norge i perioden 1969-2012. Studien viser en betydelig reduksjon i selvmord ved skytevåpen, drukning og forgiftning, etter toppen i selvmordsrate i Norge på slutten av 1980-tallet.

Se nyhetssak om DBT-behandling for ungdom fra NSSFs seminar på Litteraturhuset, Lars Mehlum intervjues. Les mer om DBT-behandling for ungdom på nrk.no

NSSF samarbeider med Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) om utvikling av kunnskaper om forebygging av selvmord og selvskading blant innsatte. Den 25.11 ble det holdt en nasjonal dagskonferanse om temaet ved KRUS.

Suicidologi er nå lansert på FRITT, Frie tidsskrifter fra UiO, og du kan lese nyeste nummer her. Tema er selvmord og forebygging på internett. Vi er inne i tidsskriftets 20. årgang, og arkivet med alle artiklene finner du også på FRITT.

At antall selvmord i befolkningen varierer med årstid, har lenge vært kjent. I vår del av verden har man sett en topp omkring april-mai. Flere forskere har spekulert på om disse endringene er i ferd med å bli mindre.