Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne

Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis. Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd.

Årlig tredagerskurs i oktober

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Mer informasjon kommer

Emneord: klinisk suicidologi
Publisert 23. okt. 2017 10:58 - Sist endret 26. okt. 2017 13:55