Kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne

Årlig 3 dagers kurs i oktober.

Program (pdf)

 

Selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis. Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd.


Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap i klinisk suicidologi med undervisning i kunnskapsbasert vurdering av selvmordsrisiko, sikkerhetsplanlegging, viktigheten av organisatorisk forankring av selvmordsforebyggende arbeid i klinisk praksis samt bruk av medikamentell behandling og psykoterapeutiske tilnærminger til pasienter med kronisk suicidalitet.

Informasjon om kurset

 

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 17. okt. 2017 10:42