4 dagers kurs i Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) - del 1

Arbeider du med pasienter i selvmordsfare? Er du opptatt av hvordan du og pasienten skal komme videre fra selvmordsrisikovurdering til en klinisk meningsfylt behandlingsplan? CAMS kan være en aktuell tilnærming for deg. Mer informasjon

 

  • CAMS er ikke en bestemt terapiretning. Det er en transdiagnostisk, overordnet behandlingsfilosofi som skal hjelpe klinikeren med å gi behandlingen et spesifikt selvmordsforebyggende fokus.
  • Utgangspunktet for CAMS er at selvmordstruede pasienter rommer en indre ambivalens mellom grunner til å dø og grunner til å leve. I denne ambivalensen ligger det et forandringsønske som kan avdekkes og bringes i tale.
  • Målet i CAMS er å bygge bro fra vurdering til behandlingsplanlegging, i en ramme der den terapeutiske relasjonen og pasientens egen forståelse av sin selvmordsproblematikk er sentral.
  • I Norge er CAMS tatt i bruk ved Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF.
  • CAMS er utviklet av professor David A. Jobes, en av verdens ledende forskere på selvmord, og praktiserende kliniker.

Kurset ved RVTS Øst holdes av Christian Møller Pedersen, psykologspesialist ved Aarhus Universitetshospital. Han har mange års erfaring med behandling, undervisning og forskning på selvmordsforebyggingsfeltet.

I løpet av kursets fire dager lærer du blant annet å:

  • Kjenne og bruke sentrale elementer fra CAMS-tenkningen, med tilhørende terapeutiske strategier
  • Få tak i ambivalens og forandringsønske hos selvmordstruede pasienter
  • Utforme sikkerhets- og behandlingsplaner på en samarbeidende måte
  • Implementere og forankre CAMS som en integrert del av din kliniske hverdag

Tid:
Del 1:   11. og 12. juni 2018

Del 2:   22. og 23. november  2018

Sted:

RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3, Oslo,  Auditoriet

Pris:

kr. 2000,- for alle fire dager, inkludert lunsj og materiell.

Påmelding: 

her (max 50 deltakere)

Arrangør

RVTS Øst
Publisert 14. mars 2018 09:40 - Sist endret 15. mai 2018 11:10