Seminar: Barn som pårørende

8. september arrangerer RVTS Øst sammen med akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus (OUS) seminar med fokus på barn som pårørende ved selvmordsforsøk og etterlatte ved selvmord.

Første del av dagen retter seg mot både forskere og klinikere som daglig arbeider med tilknyttede problemstillinger. Foredragene er relevante for ansatte i somatiske- og psykiatriske avdelinger som behandler pasienter etter et selvmordsforsøk , ansatte i BUP, DPS, barnevern- og primærhelsetjeneste som møter barn som pårørende og etterlatte, i tillegg til alle andre som interesserer seg for dette temaet.

Publisert 9. juni 2017 13:17 - Sist endret 29. juni 2017 11:31