2018

Publisert 21. mars 2018 11:44

NSSFs Fredrik Walby uttaler seg om den svært høye selvmordsraten i Guyana. Han understreker at dette, utover fattigdom og de belastninger det medfører, kan henge sammen med at landet har få ressurser innen psykisk helsevern: Den viktigste isolerte risikofaktoren for selvmord er psykisk uhelse! Hør intervjuet her

NRK Radio Studio 2, 19.03.18.

Publisert 16. feb. 2018 14:40
Publisert 12. feb. 2018 16:05