Depressive symptomer og suicidal atferd blant universitetsstudenter i Kina

Prosjektgruppe

Ping Qin (leder), Xu Yang (leder, Kina), Zongkui Zhou

Bakgrunn

Kinas sosialøkonomi gjennomgår raske endringer, og psykisk helse hos unge har med dette blitt en stor bekymring for det offentlige.

Mål

Dette prosjektet har som formål å undersøke forekomsten av depressive symptomer og suicidal atferd hos kinesiske universitetsstudenter og å rette fokus mot viktige faktorer som bidrar til dette problemet

Metode

En web-basert spørreundersøkelse ble gjennomført i 2011, og det ble samlet inn data fra over 6000 studenter.

Resultater

Flere artikler er for øyeblikket under utarbeidelse fra denne undersøkelsen. Prosjektet er en fortsettelse av Ping Qins tidlige forskningssamarbeid i Danmark, med Kina.

Finansiering

Prosjektet er i Kina støttet av The International Research Foundation of Science og Technology Ministry of China.

Publikasjoner

Tang F, Qin P. Influence of personal social network and coping skills on risk for suicidal ideation in  Chinese university students.
PLoS One. 2015 Mar 24;10(3):e0121023. doi: 10.1371/journal.pone.0121023. eCollection 2015

You Z, Song J, Wu C, Qin P, Zhou Z.  Effects of life satisfaction and psychache on risk for suicidal behavior: a study based on data from Chinese undergraduates. 2014 Mar 21;4(3):e004096. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004096.

You Z, Chen M, Yang S, Zhou Z, Qin P.  Childhood adversity, recent life stressor and suicidal behavior in Chinese college students.
PLoS One. 2014 Mar 28;9(3):e86672. doi: 10.1371/journal.pone.0086672. eCollection 2014

Qin P.  Suicidal behaviour and correlates among university students in China. The XXVII World Congress of the International Association for Suicide Prevention. September 24-28, 2013, Oslo, Norway.

Tang F, Qin P.  Influence of social network and problem solving methods on risk for suicidal behavior among chinese college students. The XXVII Workld Congress of the International Association for Suicide Prevention. September 24-28, 2013, Oslo, Norway.

Publisert 24. apr. 2017 13:48 - Sist endret 24. apr. 2017 13:49