Kartleggingsskjema

MERK!

Det gjenstår fortsatt å få på plass noen praktiske løsninger for den løpende delen av datainnsamlingen. Vi ber derfor helseforetakene vente med å fylle ut kartleggingsskjemaet for selvmord som beskrevet på våre nettsider. Det vil bli tydelig annonsert her og kommunisert gjennom andre kanaler når løpende registrering igangsettes.


Ønsker du å se hvilke opplysninger som skal registreres?

Dette er kun en PDF-versjon, og skal ikke brukes for å registrere et dødsfall:

Forhåndsvisning av kartleggingsskjemaet


Skal du registrere et dødsfall?

Vennligst benytt knappen under. Et elektronisk skjema vil bli åpnet i en ny fane i nettleseren din. Videre instrukser for utfylling står beskrevet i kartleggingsskjemaet.

Kartleggingsskjema


Du kan også finne mer informasjon om registrering på våre nettsider. Se praktisk informasjon.