Rapporter og publikasjoner

Her vil det komme rapporter, publikasjoner og annet relevant materiale.

Rapporter


 

Publikasjoner


Myhre, M. Ø., Strømgren, B., Arnesen, E.F., & Veland, M. C. (2018):

The feasibility of brief behavioural activation treatment for depression in a PICU: a systematic replication.

Journal of Psychiatric Intensive Care, published online 10 February 2018. https://doi.org/10.20299/jpi.2018.001


Walby, F. A., Kildahl, A.T., Caruso, G., & Myhre, M. Ø. (2017):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bakgrunn, utviklingsprosess og formål.

Suicidologi, 22(3).


Haaland, V. Ø., Bjørkhold, M., Freuchen, A., Ness, E., & Walby, F. A. (2017):

Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004-13.

Tidsskriftet den Norske Legeforening, 137(18).


 

Publisert 10. okt. 2017 08:05 - Sist endret 13. feb. 2018 14:26