Rapporter og publikasjoner

Her vil det komme rapporter, publikasjoner og annet relevant materiale.

Rapporter


 

Publikasjoner


Haaland, V. Ø., Bjørkhold, M., Freuchen, A., Ness, E., & Walby, F. A. (2017):

Selvmord, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Agder 2004-13.

Tidsskriftet den Norske Legeforening, 137(18).


 

Publisert 10. okt. 2017 08:05 - Sist endret 10. okt. 2017 10:43