Kartleggingsskjema

MERK!

Det gjenstår fortsatt å få på plass noen praktiske løsninger for den løpende delen av datainnsamlingen. Vi ber derfor helseforetak og avtalespesialister vente med å fylle ut kartleggingsskjemaet for selvmord som beskrevet på våre nettsider. Det vil bli tydelig annonsert her og kommunisert gjennom andre kanaler når løpende registrering igangsettes.

Du kan finne mer informasjon om registrering på våre nettsider. Se praktisk informasjon.