Tidsskriftet Suicidologi

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet

 

Vil du abonnere?

 

Les nyeste nummer

 

Flere artikler fra Suicidologi

 


 

  • Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.
  • Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.
  • Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, kunnskapsoppsummeringer og brukererfaringer
  • Utgivelsene spenner over 22 år og alle artikler er tilgjengelig på nett
  • Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.
Publisert 18. juli 2017 15:48 - Sist endret 3. aug. 2017 10:51