English version of this page

Tidsskriftet Suicidologi

- forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet

 

595 x 334

Les nyeste nummer

Vil du abonnere?

Flere artikler fra Suicidologi

Kontakt redaksjonen


Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, kunnskapsoppsummeringer og brukererfaringer.

Utgivelsene spenner over 22 år og alle artikler er tilgjengelig på nett.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO.

Emneord: Tidsskriftet Suicidologi, forskning, forebygging, selvmord, selvskading
Publisert 18. juli 2017 15:48 - Sist endret 3. apr. 2018 14:32