Informasjon for presse

Medier er viktige samarbeidspartnere for NSSF når det gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord. Det er fortsatt et tabu rundt temaet selvmord og et stort behov for god informasjon om selvmordsproblematikk som kan spre håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter.


Varsom medieomtale

Å bryte et tabu uten å risikere smitte

Det er viktig å skille mellom medieomtale som bryter eller reduserer tabuer og myter om selvmord, og omtale som kan øke risiko for selvmordsatferd hos enkelte.

Veiledere

Les  presseforbundets veileder for omtale av selvmord (pdf). 

WHO har utarbeidet en  veileder for medieomtale om selvmord (pdf), her er den i norsk oversettelse.


Temasider og faktaark

Her omtaler vi sentrale temaer knyttet til selvmord, selvskading og forebygging.


Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet finnes det oversikter over selvmordstall og -rater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.


NSSF i mediene

Her finner du mediesaker hvor NSSF har bidratt. Medier er viktige samarbeidspartnere for NSSF når det gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord.


Myter

Det finnes myter om selvmord (pdf) og selvskading som kan hindre oss i å skaffe god hjelp til de som sliter. NSSF er opptatt av å redusere slike myter fordi de øker lidelsen for dem det gjelder og hindrer samfunnet i å ha en god forståelse av problematikken.


Litteraturliste

Det er skrevet en rekke publikasjoner og artikler om medias rolle i forhold til suicidalitet, både om medias potensielle muligheter og farer.


NSSF i mediene

Her finner du mediesaker hvor NSSF har bidratt. Medier er viktige samarbeidspartnere for NSSF når det gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 26. sep. 2017 14:34