Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet fins det oversikter over selvmordstall og selvmordsrater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.

Tall fra Folkehelseinstituttet


Selvmord: Grafer og tabeller (pdf)

De grafiske fremstillingene i pdf-filene over er laget av professor dr.med. Ping Qin ved NSSF.

Se også fakta om selvmord


Uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 2014

Det var 137 selvmord viser årsrapporten fra Kunnskapssenteret (publ. juni 2015)

For 2013 se årsrapporten fra Kunnskapssenteret

Tidligere år


Artikler om statistikk

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 6. feb. 2018 13:51