Statistikk

Her finner du statistikk om forekomsten av selvmord i norsk og internasjonal sammenheng. Blant annet fins det oversikter over selvmordstall og selvmordsrater fra Det nasjonale dødsårsaksregisteret.

Tall fra Folkehelseinstituttet

Selvmord: Grafer og tabeller (pdf)


De grafiske fremstillingene i pdf-filene over er laget av professor dr.med. Ping Qin ved NSSF.

Les kommentar til statistikken for 2016

Se også NSSFs faktaark om selvmord

Selvmord på verdensbasis - faktaark fra IASP


 Artikler om statistikk

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 2. juli 2018 10:36