Sammendrag

Fristen for innsending av sammendrag (abstracts) for muntlig presentasjon i parallellsesjon eller som poster var 8. september.

Innsender av sammendrag vil innen 19. september bli informert om bidraget er godkjent for presentasjon på konferansen.   

Husk at du må være registrert som deltaker på konferansen for å kunne legge fram en muntlig presentasjon eller presentere en poster.

Dersom du ikke har registrert deg som deltaker innen 20. september vil ditt sammendrag ikke komme med i programmet og du vil ikke få anledning til å presentere ditt innsendte bidrag.

Publisert 22. mai 2017 10:32 - Sist endret 20. sep. 2017 13:30