Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

Arrangementer

  • 59448-2-ann-kern-godal Minneseminar for Ann Kern Godal 8. sep. 2017 10:00

    SERAF, Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus inviterer til minneseminar for Ann Kern Godal, som omkom i en ulykke i Frankrike 26. mai 2017.

  • colourbox1070471-small Fordypningskurs i rus og psykiatri 11. sep. 2017 09:00

    Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

  • thon-hotel-vettre-fasade-600 Vettre seminaret: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 13. nov. 2017 10:00

    SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.