Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

Arrangementer

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap 30. mai 2017 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling 6. juni 2017 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

  • picture1 Lansering av statusrapporten for LAR 2016 7. juni 2017 13:00

    7. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.