Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

Arrangementer

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap 30. mai 2017 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

  • colourbox1070471-small Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling 6. juni 2017 00:00

    SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

  • thon-hotel-vettre-fasade-600 Vettre seminaret: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 13. nov. 2017 10:00

    SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.