Aktuelt ved SERAF

Aktuelle saker

 • colourbox7068781-550 Livskvalitetsskjemaer kan rettes bedre mot opioidbrukere 9. aug. 2017 14:20

  En gjennomgang av alle spørreskjemaer som har blitt brukt for å vurdere livskvaliteten til opiodibrukere de siste 25 årene, viser at skjemaene i liten grad er rettet mot målgruppen.

 • arendalsuka%281%29 SERAF deltar på Arendalsuka 2017 1. aug. 2017 14:32

  SERAF inviterer til to seminarer på Arendalsuka 2017. Tema for seminarene er henholdsvis overdoseforebygging og kunnskapsbasert ruspolitikk.

 • colourbox7114446-500 Temaserie om rus og avhengighet 25. juli 2017 11:29

  Forskere fra SERAF og FHI har tatt initiativ til en serie på fem artikler i Aftenposten, om teamet rus og avhengighet. Artiklene blir publisert ukentlig på aftenposten.no

Arrangementer

 • 59448-2-ann-kern-godal Minneseminar for Ann Kern-Godal 8. sep. 2017 10:00

  SERAF, Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus inviterer til minneseminar for Ann Kern-Godal, som omkom i en ulykke i Frankrike 26. mai 2017.

 • colourbox1070471-small Fordypningskurs i rus og psykiatri 11. sep. 2017 09:00

  Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

 • thon-hotel-vettre-fasade-600 Vettre seminaret: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet 13. nov. 2017 10:00

  SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.