Aktuelle saker ved SERAF

Publisert 9. aug. 2017 14:20

En gjennomgang av alle spørreskjemaer som har blitt brukt for å vurdere livskvaliteten til opiodibrukere de siste 25 årene, viser at skjemaene i liten grad er rettet mot målgruppen.

Publisert 1. aug. 2017 14:32

SERAF inviterer til to seminarer på Arendalsuka 2017. Tema for seminarene er henholdsvis overdoseforebygging og kunnskapsbasert ruspolitikk.

Publisert 25. juli 2017 11:29

Forskere fra SERAF og FHI har tatt initiativ til en serie på fem artikler i Aftenposten, om teamet rus og avhengighet. Artiklene blir publisert ukentlig på aftenposten.no

Publisert 8. juni 2017 12:19

Onsdag 7. juni ble statusrapporten for LAR 2016 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 18. mai 2017 11:29

Forskere ved SERAF viser i en ny artikkel at jobb, studier og stabil bolig reduserte risikoen for kriminell aktivitet blant LAR pasienter.

Publisert 18. apr. 2017 10:35

Tirsdag 25. april forsvarer M.Phil. Marie Eikemo sin avhandling for graden philosophiae doctor: μ-opioid modulation of reward in humans.

Publisert 27. mars 2017 11:33

En ny kvalitativ artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på hvorfor pasienter som benytter seg av et treningstilbud i rusbehandlingen, ikke fortsetter å trene.

Publisert 20. mars 2017 19:04

I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Den forhøyede risikoen for overdosedød starter umiddelbart etter endt soning.

Publisert 17. mars 2017 15:38

Presentasjoner og video fra forskerkonferansen på psykisk helse og rus er nå tilgjengelig. Konferansen ble avholdt 13.-15. februar på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Publisert 10. mars 2017 10:47

Marie Eikemo har en mastergrad i Kognitiv Nevrovitenskap fra Universitet i Oslo. Hun er lidenskapelig opptatt av hjernen og forsøker blant annet å finne ut av hvordan ulike signalstoffer i hjernen er med på å forme våre valg. Bli bedre kjent med ph.d.-student Marie Eikemo.

Publisert 2. mars 2017 15:04

På SERAF gjennomføres det for tiden et omfattende forskningsprosjekt med fokus på innsatte og ulike utfall og forløp i perioden etter løslatelse.

Publisert 20. feb. 2017 13:23

Rapporten «Statusrapport hjernehelse», som er utarbeidet av Helsedirektoratet, setter søkelyset på hjernen og sentralnervesystemet, og sykdommer og tilstander som kan ramme hjernen.

Publisert 16. feb. 2017 11:45

Røykesluttprogrammet Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd over mobil og internett. SERAF søker nå nye brukere i forbindelse med en studie knyttet til røykesluttprogrammet.

Publisert 9. feb. 2017 10:47

Som del av Nasjonal overdosestrategi har forskere ved SERAF utviklet og administrert et multi-senter nalokson utdelingsprogram. I en ny artikkel har man evaluert nytten av erfaringene fra prosjektet.

Publisert 7. feb. 2017 10:46

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Publisert 2. feb. 2017 13:12

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og SERAF har i en ny artikkel undersøkt sammenhengen mellom livskvalitet, alvorlighetsgrad av ruslidelse og behandlingsbehov blant personer med ruslidelse.

Publisert 30. jan. 2017 12:47

Fredag 10. februar forsvarer Cand.psychol. Eline Borger Rognli sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Publisert 16. jan. 2017 12:56

I forbindelse med oppdateringen av den danske LAR-veiledningen har SERAF bidratt med kunnskap i sentrale deler av veiledningen.

Publisert 11. jan. 2017 14:53

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

Publisert 9. jan. 2017 11:42

Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Publisert 4. jan. 2017 11:26

I samarbeid med Bergen ambulansetjeneste har forskere ved SERAF analysert pasientdata fra mer enn 450 opioide overdoser i Bergen i perioden 2012-2013. 

Publisert 22. des. 2016 10:00

2016 nærmer seg slutten og det er tid for å se tilbake på året som har gått. På SERAF har 2016 vært et lærerikt og givende år. Slik som i fjor, kommer vi her med en liten oppsummering av noe av det vi har jobbet med.

Publisert 21. des. 2016 15:23

"The Surgeon General" i USA kom med en rapport i høst om bruken av alkohol og rusmidler i USA, titulert "Facing Addiction in America".

Publisert 14. des. 2016 12:58

Hun beskriver seg selv som svært nysgjerrig og en som vil finne ut av hvem, hva, hvordan og hvorfor. Ikke så rart at hennes alternative karrierevei nok ville vært arkeologi. Men før hun får utforsket den delen av sin nysgjerrighet, tar hun en phd i rusmedisin ved SERAF. Bli bedre kjent med Kamni Sharma Haase som er phd-student på naltreksonstudien.

Publisert 8. des. 2016 11:05

I et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og SERAF er det publisert en ny artikkel om pasienters opplevelse av tvang i forbindelse med rusbehandling.