Aktuelle saker 2017

Publisert 27. mars 2017 11:33

En ny kvalitativ artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på hvorfor pasienter som benytter seg av et treningstilbud i rusbehandlingen, ikke fortsetter å trene.

Publisert 20. mars 2017 19:04

I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Den forhøyede risikoen for overdosedød starter umiddelbart etter endt soning.

Publisert 17. mars 2017 15:38

Presentasjoner og video fra forskerkonferansen på psykisk helse og rus er nå tilgjengelig. Konferansen ble avholdt 13.-15. februar på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen.

Publisert 10. mars 2017 10:47

Marie Eikemo har en mastergrad i Kognitiv Nevrovitenskap fra Universitet i Oslo. Hun er lidenskapelig opptatt av hjernen og forsøker blant annet å finne ut av hvordan ulike signalstoffer i hjernen er med på å forme våre valg. Bli bedre kjent med ph.d.-student Marie Eikemo.

Publisert 2. mars 2017 15:04

På SERAF gjennomføres det for tiden et omfattende forskningsprosjekt med fokus på innsatte og ulike utfall og forløp i perioden etter løslatelse.

Publisert 20. feb. 2017 13:23

Rapporten «Statusrapport hjernehelse», som er utarbeidet av Helsedirektoratet, setter søkelyset på hjernen og sentralnervesystemet, og sykdommer og tilstander som kan ramme hjernen.

Publisert 16. feb. 2017 11:45

Røykesluttprogrammet Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd over mobil og internett. SERAF søker nå nye brukere i forbindelse med en studie knyttet til røykesluttprogrammet.

Publisert 9. feb. 2017 10:47

Som del av Nasjonal overdosestrategi har forskere ved SERAF utviklet og administrert et multi-senter nalokson utdelingsprogram. I en ny artikkel har man evaluert nytten av erfaringene fra prosjektet.

Publisert 7. feb. 2017 10:46

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Publisert 2. feb. 2017 13:12

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og SERAF har i en ny artikkel undersøkt sammenhengen mellom livskvalitet, alvorlighetsgrad av ruslidelse og behandlingsbehov blant personer med ruslidelse.

Publisert 30. jan. 2017 12:47

Fredag 10. februar forsvarer Cand.psychol. Eline Borger Rognli sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Publisert 16. jan. 2017 12:56

I forbindelse med oppdateringen av den danske LAR-veiledningen har SERAF bidratt med kunnskap i sentrale deler av veiledningen.

Publisert 11. jan. 2017 14:53

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

Publisert 9. jan. 2017 11:42

Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Publisert 4. jan. 2017 11:26

I samarbeid med Bergen ambulansetjeneste har forskere ved SERAF analysert pasientdata fra mer enn 450 opioide overdoser i Bergen i perioden 2012-2013.