Aktuelle saker 2017

Publisert 20. feb. 2017 13:23

Rapporten «Statusrapport hjernehelse», som er utarbeidet av Helsedirektoratet, setter søkelyset på hjernen og sentralnervesystemet, og sykdommer og tilstander som kan ramme hjernen.

Publisert 16. feb. 2017 11:45

Røykesluttprogrammet Endre er et eHelse-program som skal støtte helsefremmende atferd over mobil og internett. SERAF søker nå nye brukere i forbindelse med en studie knyttet til røykesluttprogrammet.

Publisert 9. feb. 2017 10:47

Som del av Nasjonal overdosestrategi har forskere ved SERAF utviklet og administrert et multi-senter nalokson utdelingsprogram. I en ny artikkel har man evaluert nytten av erfaringene fra prosjektet.

Publisert 7. feb. 2017 10:46

Forskere ved Senter for senter for rus- og avhengighetsforskning, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus har i fellesskap gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for heroinassistert behandling (HAT).

Publisert 2. feb. 2017 13:12

Forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og SERAF har i en ny artikkel undersøkt sammenhengen mellom livskvalitet, alvorlighetsgrad av ruslidelse og behandlingsbehov blant personer med ruslidelse.

Publisert 30. jan. 2017 12:47

Fredag 10. februar forsvarer Cand.psychol. Eline Borger Rognli sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis.

Publisert 16. jan. 2017 12:56

I forbindelse med oppdateringen av den danske LAR-veiledningen har SERAF bidratt med kunnskap i sentrale deler av veiledningen.

Publisert 11. jan. 2017 14:53

En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

Publisert 9. jan. 2017 11:42

Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.

Publisert 4. jan. 2017 11:26

I samarbeid med Bergen ambulansetjeneste har forskere ved SERAF analysert pasientdata fra mer enn 450 opioide overdoser i Bergen i perioden 2012-2013.