Arrangementer ved SERAF

Kommende arrangementer

Tid og sted: 8. sep. 2017 10:00 - 14:15, Tårnbygget, Gaustad sykehus

SERAF, Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus inviterer til minneseminar for Ann Kern-Godal, som omkom i en ulykke i Frankrike 26. mai 2017.

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 13. sep. 2017 16:00, Ingeniørenes Hus Møtesenter

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Tid og sted: 13. nov. 2017 10:00 - 14. nov. 2017 16:00, Thon hotell Vettre

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.