Tidligere arrangementer

Tid og sted: 27. nov. 2017 08:30 - 17:00, Scandic Holmenkollen Park Hotel

The overall themes of the conference include; The burden of opioid deaths; global perspectives and a Northern European focus: Why are overdose death rates high in Northern Europe and what are the challenges ahead?

Tid og sted: 13. nov. 2017 09:00 - 14. nov. 2017 15:00, Thon hotell Vettre

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 13. sep. 2017 16:00, Ingeniørenes Hus Møtesenter

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Tid og sted: 8. sep. 2017 10:00 - 14:15, Tårnbygget, Gaustad sykehus

SERAF, Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus inviterer til faglig seminar til minne om Ann Kern-Godal, som omkom i en trafikkulykke i Frankrike 26. mai 2017.

Tid og sted: 16. aug. 2017 13:00 - 14:00, Arendal sentrum, DNB auditorium, Peder Thomassensgate 12

Arrangementet vil fokusere på målsetninger som forutsetning for å drøfte virkemiddel i debatten om ruspolitikk, med særlig fokus på forebygging og drøfting av ulike reguleringsformer.

Tid og sted: 14. aug. 2017 13:00 - 14:00, Arendal sentrum, DNB auditorium, Peder Thomassensgate 12

Arrangementet vil gi en innsikt i overdoseforebygging, hvor komplekst det er og hva som finnes av forebyggingsstrategier.

Tid og sted: 7. juni 2017 13:00 - 14:30, Galeien, Ullevål sykehus, bygg 45

7. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.

Tid og sted: 6. juni 2017 - 7. juni 2017, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Tid og sted: 30. mai 2017 - 31. mai 2017, Grønt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Tid og sted: 21. mars 2017 09:00 - 11:00, Galeien, Bygg 45, Ullevål sykehus

SERAF inviterer til lanseringsseminar om overdosedød etter løslatelse fra fengsel.

Tid og sted: 13. feb. 2017 - 15. feb. 2017, Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen

Tittel for konferansen var: Forskning på psykisk helse og rus.

Tid og sted: 23. nov. 2016 12:30 - 15:30, Galeien, bygg 45, Ullevål sykehus

SERAF ønsker kolleger, venner, samarbeidspartnere og andre hjertelig velkommen til halvdags avslutningsseminar for Jørgen G. Bramness.

Tid og sted: 20. okt. 2016 09:00 - 21. okt. 2016 16:00, Oslo Kongressenter

Den 20.-21. oktober 2016 arrangeres den 11. nasjonale LAR-konferanse.  

Tid og sted: 6. juni 2016 09:00 - 8. juni 2016 16:00, Kirkeveien 166, Bygg 45

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Tid og sted: 1. juni 2016 13:00 - 14:30, Galeien, Ullevål sykehus, bygg 45

1. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.

Tid og sted: 30. mars 2016 09:00 - 31. mars 2016 16:00, Kirkeveien 166, Bygg 45

Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetanse i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer. Kurset blir ledet av professor ved SERAF, Thomas Clausen.

Tid og sted: 14. mars 2016 09:00 - 15. mars 2016 16:15, Kirkeveien 166, Bygg 45

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer. Kurset blir ledet av professor ved SERAF, Thomas Clausen.

Tid: 11. feb. 2016 09:30 - 16:00

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) inviterer til heldagskurs om Overdosedødsfall og bestemmelse av dødsårsak torsdag 11. februar 2016

Tid og sted: 1. feb. 2016 - 3. feb. 2016, Royal Christiania Hotell i Oslo

Tittel for konferansen er: Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer

Tid og sted: 29. okt. 2015 12:15 - 14:00, Aud 4, Psykologisk Institutt, Harald Schjelderups hus

Sarah H. Heil er en anerkjent amerikansk forsker som fokuserer på LAR og svangerskap, kvinnehelse, kvinner og rusmidler og røyking.

Tid og sted: 21. okt. 2015 08:00 - 22. okt. 2015 15:00, Thon Hotell Vettre

Årets Vettreseminar arrangeres 21.-22. oktober.

Tid: 31. aug. 2015 - 1. sep. 2015

Konferansen ble arrangert av SERAF, Bergen Kommune, Forskningsrådet og Helsedirektoratet i samarbeid med proLAR, Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og Folkehelseinstituttet. 

Tid og sted: 8. juni 2015 09:00 - 10. juni 2015 16:00, Kirkeveien 166, Bygg 45

Kurset ledes av professor Edle Ravndal ved SERAF og går over tre dager i juni.

Tid og sted: 16. apr. 2015 12:30 - 15:30, Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Påmelding for inviterte gjester til Jubileumsseminar for professor Edle Ravndal. 

Tid og sted: 25. mars 2015 09:00 - 26. mars 2015 16:00, Kirkeveien 166, Bygg 45

SERAF avholder semestervise universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetanse i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer. Kurset blir ledet av Forskningsdirektør Jørgen G. Bramness.