Konferanser 2016

Sist endret 20. okt. 2016 14:40 av Elisabeth Kolflaath Semprini

Tittel for konferansen er: Forskning på psykisk helse og rus - muligheter og utfordringer

Sist endret 18. nov. 2015 11:46 av Pål Henrik Lillevold
Sist endret 23. mai 2016 10:26 av Pål Henrik Lillevold
Sist endret 4. nov. 2016 13:56 av Pål Henrik Lillevold

Den 20.-21. oktober 2016 arrangeres den 11. nasjonale LAR-konferanse.  

Sist endret 19. nov. 2015 14:17 av Pål Henrik Lillevold