Fordypningskurs i rus og psykiatri

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser.

Kurset ledes av professor Edle Ravndal.

Målgruppen for kurset er: Leger, Allmennleger, Spesialister, Psykologer, Sykepleiere, Sosionomer.

Program

Mandag 11.09.2017
09.00-09.05 Velkommen v/ professor Edle Ravndal
09.05-10.00 Sammenheng mellom ulike rusmidler og psykiske lidelser v/ Edle Ravndal
10.00-10.45 Prevalens og diagnostikk av Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk
10.45-11.00 Kaffe
11.00-12.00 Prevalens og diagnostikk av Akse I lidelser og samtidig rusmiddelmisbruk
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.45 Psykofarmakologisk behandling av Akse I lidelser hos pasienter med samtidig rusmiddelmisbruk
14.45-15.00 Kaffe
15.00-16.00 Evaluering av ACT-team i Norge

 

Tirsdag 12.09.2017
09.00-10.00 Ruslidelser og psykose
10.00-10.15 Kaffe
10.15-12.00 Sammensatte problemer krever sammensatte tiltak – om integrert behandling
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.45 Bruk av motiverende intervju av pasienter med psykiatri- og ruslidelser, klinisk praksis
14.45-15.00 Kaffe
15.00-16.00  Lavterskeltiltak for personer med rus og psykiske lidelser

 

Onsdag 13.09.2017
09.00-09.45 Personlighetsforstyrrelser og kliniske implikasjoner hos rusmisbrukere
10.45-11.10 Kaffe
11.00-12.00 Mentaliseringsbasert terapi (MBT) og kvinnelige rusmisbrukere. Presentasjon av et pilotprosjekt fra Bergensklinikkene
12.00-12.30 Lunsj
12.30-14.15 Dialektisk adferdsterapi ved behandling av ustabil personlighetsforstyrrelse
14.15-14.30 Kaffe
14.30-16.00 Sammenhengen mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

  • Pris: kr. 3250, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
  • For påmelding utenom e-pay kan du kontakte studiekonsulent Mari N. Edvardsen ved SERAF på m.n.edvardsen@medisin.uio.no

Godkjenninger

(godkjenninger gjelder kun ved deltakelse på alle kursdagene)

Dette er godkjenninger for 2016:

Godkjenninger for leger:

  • Allmennmedisin: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i tverrfaglig spesialisert rusbehandling til videre- og etterutdanningen
  • Psykiatri: 18 timer for spesialistenes etterutdanning
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Rus- og avhengighetsmedisin: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Godkjenninger for psykologer:

  • Kurset godkjennes som 18 timers vedlikeholdsaktivitet

Godkjenning fra Norsk Sykepleierforbund:

  • Kurset godkjennes som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 18 timer.
Publisert 12. mai 2017 10:35 - Sist endret 10. jan. 2018 12:51