Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Tirsdag 30.05.2017
Del 1 
09.00 Velkommen
09.00-09.45 Brukermedvirkning
10.00-10.45 Kartleggingsverktøy v/ Tore Willy Lie
11.00-11.45 Ansvarsforhold og rollefordeling – spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin v/ Rune Tore Strøm
12.15-13.15 Rus i et dagsaktuelt perspektiv - badesalt, spice og nye partydop, virkninger og farlighet v/ Merete Vevelstad
Del 2

13.30-16.15

Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv v/ Liliana Bachs

 

Onsdag 31.05.2017
09.00-09.45 Utbredelse og utvikling av rusmiddelbruk og misbruk v/ Thomas Clausen
Del 3
10.00-10.45 Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen, lege- pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere v/ Ivar Skeie
11.00-11.45 Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige v/ Ivar Skeie
Del 4
12.15-14.15 Tidlig intervensjon på rusfeltet v/Marianne Holth
14.30-15.15 Pårørendeperspektivet v/ Veslemøy Merton
15.30-16.15 Hva virker i behandling? v/ Helge Waal

Med forbehold om endringer i programmet

Påmelding

  • Pris: 2500 kr for begge moduler og 1750kr for en modul, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
  • For påmelding utenom e-pay kan du kontakte studiekonsulent Mari N. Edvardsen ved SERAF på m.n.edvardsen@medisin.uio.no

Godkjenninger

Legeforeningen:

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Rus- og avhengighetsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Samfunnsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Klinisk farmakologi: 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

 

Norsk psykologforening:

Kurset godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

 

Norsk Sykepleierforbund:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk sykepleie / spesialsykepleie.

 

Publisert 24. mars 2017 13:26 - Sist endret 10. jan. 2018 12:47