Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 2: Behandling

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Tirsdag 06.06.2017
Del 5
09.00-09.45 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling v/ Ayna B. Johansen
10.00-10.45 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling forts v/ Ayna B. Johansen
11.00-12.00 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling forts v/ Ayna B. Johansen
Del 6
12.30-13.15 Rasjonell bruk av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter v/ Tom Vøyvik
13.30-16.15 Selvhjelpsorganisasjoner og 12-trinnsbehandling v/ John-Kåre Vederhus

 

Onsdag 07.06.2017
Del 7
09.00-09.45 Om hepatitt C og behandling v/ Håvard Midtgard
10.00-11.00 Bruk av medikamenter ved alkoholmisbrukslidelser v/ Asle Enger
11.15-12.00 Medisinsk behandling av alkoholrelaterte lidelser v/ Asle Enger
Del 8
12.30-13.15 Om misbruk av opiater og LAR v/ Peter Krajci
13.30-15.30 Behandling av pasienter i LAR – utfordringer og mulige løsninger v/ Peter Krajci

Med forbehold om endringer i programmet

Påmelding

  • Pris: 2500 kr for begge moduler og 1750kr for en modul, forutsatt at man melder seg på via UiOs betalingsløsning e-pay.
  • For påmelding utenom e-pay kan du kontakte studiekonsulent Mari N. Edvardsen ved SERAF på m.n.edvardsen@medisin.uio.no

Godkjenninger

Legeforeningen:

Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Rus- og avhengighetsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Samfunnsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Psykiatri: 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: 12 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin vedtok at de allmennleger som deltar både

på modul 1 og 2 får kurset godkjent med til sammen 27 poeng som emnekurs/klinisk

emnekurs i rus- og avhengighetsmedisin.

 

Norsk psykologforening:

Kurset godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

 

Norsk Sykepleierforbund:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.

Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk sykepleie / spesialsykepleie.

 

Publisert 24. mars 2017 14:03 - Sist endret 10. jan. 2018 12:47