Universitetskurs i rusmiddelmedisin, modul 1: Grunnlagskunnskap

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i en grunnlagsmodul og en behandlingsmodul. Kurset tar sikte på å øke kompetansen i behandling og oppfølging av pasienter med rusmiddelrelaterte problemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Program

Onsdag 18.04.2018
I. Rusmidler og samfunn 
09.00 Velkommen
09.15-10.00 Utbredelse og utvikling av rusmiddelbruk og misbruk
10.00-10.15 Pause med frukt
10.15-11.00 Ansvarsforhold og rollefordeling – spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Rus i et dagsaktuelt perspektiv – nye rusmidler, virkninger og farlighet
12.00-12.30 Lunsj
II. Rusmidler, nevrobiologi, avhengighet
12.30-15.00 Rusens og rusmidlenes farmakologi, virkninger av gjentatt rusmiddelbruk, avhengighet i et nevrobiologisk perspektiv
15.00-15.15 Pause med frukt 
15.15-16.00 Hva virker i behandling?

 

Torsdag 19.04.2018
III. Helsevesenet, legen og rusmiddelbrukeren
09.00-09.45 Pasienten med rusmiddelproblemer hos allmennlegen, lege- pasientforhold, roller, arbeidsformer og samarbeidspartnere
09.45-10.00 Pause med frukt
10.00-10.45 Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige
10.45-11.00 Pause
11.00-12.00 Kartleggingsverktøy
12.00-12.30 Lunsj
IV. Psykisk helse og misbruk
12.30-13.15 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling
13.15-13.30 Pause
13.30-14.15 Avhengighet i et psykologisk perspektiv og psykososial behandling
14.15-14.30 Pause med frukt 
14.30-15.15 Pårørendeperspektivet

Med forbehold om endringer

Påmelding

Godkjenninger

Godkjenninger publiseres fortløpende.

 

Publisert 4. jan. 2018 10:09 - Sist endret 12. feb. 2018 10:23