Seminarer

Kommende seminarer

Tid og sted: 13. nov. 2017 10:00 - 14. nov. 2017 16:00, Thon hotell Vettre

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.