Vettre seminaret: Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.

Foto: www.thonhotels.com

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner innen rusmiddelfeltet.

Dette er en god anledning til å presentere egen forskning og bli orientert om andres.

Program

Som ved tidligere seminarer baserer vi programmet på presentasjoner fra deltakerne. Vi legger opp til 3 minutters posterpresentasjoner og korte plenumsforedrag på ca. 10 minutter.

Dersom du ønsker å ha en presentasjon ber vi deg lage et strukturert sammendrag (bakgrunn, metode og materiale, resultater og konklusjon) på maksimalt 250 ord. Sammendraget sendes inn samtidig med påmeldingen.

Påmelding

Frist for påmelding og innsending av abstract er 1. juli.

Egenandelen for deltagerne er på 1200 kroner. Egenandelen er en seminaravgift som må betales selv om man ikke overnatter eller deltar på festmiddagen. Du må selv ordne med transport til og fra seminaret.

Påmelding gjøres via dette skjemaet

Praktisk informasjon

Seminaret starter kl 10.00 mandag 13. november og varer til omtrent kl 16.00 tirsdag 14. november. De fleste deltagerne overnatter fra mandag til tirsdag, og deltar på festmiddagen mandag kveld. 

Vi har reservert plass til 140 deltakere. Blir det flere enn 140 påmeldinger, vil vi prioritere de som har meldt inn presentasjon.

I løpet av august vil alle påmeldte få beskjed om de har fått plass. Endelig program sendes til deltakerne i forkant av seminaret.

Eventuelle faglige spørsmål kan rettes til Thomas Clausen, e-post: thomas.clausen@medisin.uio.no.

Spørsmål ved påmelding kan rettes til Pål H. Lillevold, e-post: p.h.lillevold@medisin.uio.no

 

Publisert 8. mars 2017 09:52 - Sist endret 12. juni 2017 13:08