Arendalsuka 2018 - Seminar om overdoser: endring i risikogrupper, stillstand i tiltak

SERAF deltar også i år på Arendalsuka med et seminar om overdoser og overdoseforebygging. Hvert år dør mellom 250 og 300 personer som følge av overdoser med narkotika. Hva kan vi gjøre for å forebygge overdosedødsfall?

Overdosedødsfall er blant de hyppigste dødsårsakene blant unge voksne (15-49 år).Stoffene og brukergruppene som dør av overdoser er i endring og forskrevne legemidler dominerer i dag situasjonen. Samtidig er forebyggingstiltakene hovedsakelig rettet mot gruppen som bruker heroin.

Med dette som bakteppe følger SERAF opp fjorårets arrangement om overdoseforebygging. Vi ønsker å se nærmere på hva som gjøres av overdoseforebyggende arbeid i dagens Norge og diskutere hvordan å inkludere nye målgrupper.

Overdosedødsfall er et folkehelseproblem og forskrevne legemidler ser ut til å være en viktig bidragende årsak. Vi vil i dette arrangementet sette lys på denne folkehelseutfordringen. Problemstillingen er også viktig i lys av Regjeringens kommende rusreform, hvor reduksjon av overdosedødsfall er et uttalt mål.

Program

  • Utvikling i overdosedødelighet og et blikk på årsaker. Thomas Clausen (SERAF)
  • Overdoser i nye brukergrupper. Linn Gjersing (FHI)
  • Nalokson nesespray; et virkemiddel som når nye grupper. Philipp Lobmaier (SERAF)
  • Brukernes behov og prioriteringer. Arild Knutsen (FHN)
  • Regjeringens strategier for å redusere overdoser og rusproblematikk. Bent Høie (Helseminister)
  • Debatt med innledere og etablerte politikere fra KrF og AP.

NB: Umiddelbart etter arrangementet vil SERAF dele ut nalokson nesespray til de som ønsker det ledsaget av kort opplæringskurs.

https://arendalsuka.no/event/view/7503

 

Publisert 26. juni 2018 11:16 - Sist endret 26. juni 2018 12:18