Artikkel om Statusrapporten 2016 i Dagens Medisin

En artikkel på Dagens Medisin tar for seg noen av de sentrale funnene i Statusrapporten 2016, som nylig ble lansert.

Les artikkelen her

Publisert 16. juni 2017 15:16 - Sist endret 16. juni 2017 15:17