Aktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer ved fakultetet

26. juni 2017 13:15 , Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello
28. juni 2017 13:15 , Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo
28. juni 2017 13:15 , Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello