EU-millioner til forskning på Multippel Sklerose

Forskergruppen Multippel Sklerose er partner i et nytt globalt forskningssamarbeid som har fått millionbevilgning fra EU for å utvikle bedre behandling av sykdommen.

Fra venstre Steffan Bos, Tone Berge, Mona K. Beyer, Hanne Flinstad Harbo, Pål Berg-Hansen og Elisabeth Gulowsen Celius. Foto: Steffan Bos

Professor Hanne Flinstad Harbo som leder forskergruppen ved Nevroklinikken på Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, deltar i ledelsen av prosjektet «MultipleMS».

Det er et globalt forskningssamarbeid bestående av 21 partnere fra 12 land og koordineres av Karolinska Instituttet (KI) i Sverige.

Prosjektet har fått en bevilgning på 15 millioner euro, tilsvarende 135 millioner norske kroner, som en del av Horizon2020-programmet. Målet for prosjektet er ny og bedre tilpasset behandling for Multippel Sklerose (MS).

En mangeartet sykdom

MS rammer over 2 millioner mennesker verden over og er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming blant den yngre befolkningen i Europa. I Norge har over 10.000 personer diagnosen MS.

MS er en kronisk sykdom som rammer det sentrale nervesystemet. Det er en mangeartet sykdom, og forløpet kan utvikle seg svært ulikt fra person til person.

- Det finnes i dag ingen helbredende behandling av sykdommen, men det finnes sykdomsbremsende behandlingsmuligheter for de fleste pasienter. Imidlertid er utfallet av etablerte behandlinger svært varierende, sier Harbo.

Ønsker å skreddersy behandlingen

Prosjektets navn "MultipleMS" refererer til at MS både har mange ulike symptomer og forløp, og at det trengs ulike nye metoder for å kunne skreddersy behandlingen til den enkelte pasient.

- Det som er unikt i dette prosjektet er størrelsen på forskningsnettverket og at man vil slå samme mange ulike datatyper innhentet av forskningsgrupper over hele verden, forklarer Harbo

- Vi skal søke etter nye metoder for å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient, basert på studier og undersøkelser av MS-pasientene og biomarkører i ulike prøver.

Stort globalt samarbeid

Prosjektet vil etablere et stort datasett med kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI- og miljø-data fra over 50.000 MS pasienter og 30.000 friske kontroller fra store deler av verden.

I tillegg skal det samles data fra nydiagnostiserte MS-pasienter. Dette gjøres for å kunne bekrefte resultater av analysene av det meget omfattende og allerede etablerte datasettet.

Prosjektet springer ut fra eksisterende samarbeid i «The Nordic MS Genetics Consortium», «The International MS Genetics Consortium»(IMSGC) og «The International Human Epigenome Consortium» (IHEC).

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 5. jan. 2017 16:28 - Sist endret 2. feb. 2018 15:38