H.M. Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling til Klinmed-kandidat

Ida Skrinde Leren tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje for beste doktorgradsavhandling ved Det medisinske fakultet for 2016.

Prisvinner og veileder

Veileder Kristina Haugaa og prisvinner Ida Skrinde Leren (t.h.) Foto: Privat

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Medaljen overleveres på universitetets årsfest 1. september.

Undersøker hjerterytmeforstyrrelser og hjertedød

– Jeg er stolt og glad for å motta Kongens gullmedalje, da det er en flott anerkjennelse av arbeidet vårt, sier Leren, tidligere ph.d.-student ved Klinmed.

Leren disputerte 15. juni 2016 med avhandlingen “Ventricular arrhythmias in cardiac ion channel diseases; occurrence, treatment and risk stratification.” Fagområdet er kardiologi og sammen med kolleger har hun sett på hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

– Plutselig hjertedød blant unge personer er tragedier, og får mye oppmerksomhet når de inntreffer i det offentlige rom. De arvelige hjertesykdommene katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT) og Lang QT-tid-syndrom (LQTS) kan være årsaken i slike tilfeller, forklarer hun, og fortsetter: Disse sykdommene medfører endringer i hjertets elektriske aktivitet, noe som kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertedød.

Veileder Kristina Haugaa er opptatt av betydningen avhandlingens forskningsresultater gir.

– Dette dreier seg om relativt sjeldne, men livsfarlige sykdommer, og evidens for behandlingen av disse kan derfor aldri basere seg på funn fra tusenvis av pasienter, som man kan ved vanligere sykdommer. Derfor er alle bidrag fra senter som behandler disse pasienter viktige, som vår Enhet for genetiske hjertesykdommer, sier hun.

Enheten behandler et relativt stort antall pasienter med disse sykdommene, og har pasientpopulasjoner som er noen av de største single center-materialene i verden.

– Vi har vært tidlig ute med å inkludere alle våre pasienter i forskningen og vil derfor også bidra til videre kunnskap, forbedring av behandling og forebygging av plutselig hjertedød, sier Haugaa.

En stor og aktiv forskergruppe

Haugaa er svært glad for at Leren mottar æresprisen.

– Leren har under sin stipendiatperiode utmerket seg som særdeles dyktig, effektivt arbeidende og med stor forskningsforståelse. Ikke minst har hun den rette tilnærmingen som trengs i forskning og som gjør at man kommer langt, sier hun.

Leren på sin side understreker at dette arbeidet er gjort i fellesskap med forskergruppen.

– Innsatsen som ligger bak doktorgraden er på ingen måte et soloprosjekt; jeg er en del av en aktiv forskergruppe med mange stipendiater som har jobbet sammen, og jeg har fått tett oppfølging og uvurderlig hjelp av hovedveileder Kristina Haugaa og medveileder Thor Edvardsen.

Nå jobber Leren som lege i spesialisering i indremedisin, hvor målet er å bli kardiolog.

– Vi har imidlertid fortsatt aktive, spennende forskningsprosjekter innenfor genetisk kardiologi, og jeg er glad for å kunne fortsette med forskning også etter endt doktorgradsperiode; dette er bare starten på det hele!

Publisert 1. sep. 2017 08:07 - Sist endret 1. sep. 2017 08:07