Beredskap ved Klinmed

Institutt for klinisk medisin følger beredskapsplanen ved Det medisinske fakultet. Den beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på

22 85 66 66 (døgnbemannet). Alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Iverksettelse av beredskap

Beredskap skal iverksettes når en uforutsett hendelse kan medføre store konsekvenser for UiO på kort eller lang sikt. Med iverksettelse av beredskap menes at ledelsen samles for å ivareta sitt ansvar for informasjon, tiltak og ledelse ved en fare/ulykkessituasjon.

Eksempler på hendelser/situasjoner som kan utløse beredskap:

  • Brann/vannskade/eksplosjon
  • Ran/vold/trusler
  • Bombetrussel/sabotasje
  • Alvorlig ulykke/dødsfall
  • Forurensning

Vakt- og alarmsentralen varsler sentral- og lokal beredskapsgruppe ved situasjoner/hendelser som kan tilsi etablering av beredskap.

Universitetsdirektøren avgjør om en situasjon/ hendelse er av en slik karakter at beredskap må iverksettes. Mindre alvorlige hendelser vil ofte kunne ivaretas lokalt uten at beredskapsplanene tas i bruk.

Beredskap ved Institutt for klinisk medisin

Interne ressurspersoner/kontaktpersoner ved Klinmed er:

Stilling/funksjon Navn Telefon Mobil
Instituttleder Ivar Prydz Gladhaug

23 07 13 43

22 85 05 35

40553960
Nestleder (OUS) Hanne F. Harbo

22 85 05 44

99546680

Nestleder (Ahus) Tom Øresland 67 96 44 29 41327475
Administrasjonssjef Hans Mossin

22 85 76 59
22 84 46 54

99164241
Administrativ koordinator
ved Campus Ahus
Berit Lund Opheim 67 96 88 46 95894659

Ansatte med arbeidsplass på sykehusene:

Ansatte som har sin arbeidsplass i OUS- eller på Ahuslokaler skal følge sykehusets beredskapsplaner.

Ansatte med arbeidsplass i leide lokaler/bygg på sykehusene:

Ansatte som har sin arbeidsplass i lokaler som UiO leier av sykehusene (for eksempel lokalene i Søsterhjemmet på Ullevål sykehus og lokalene i Forskningsveien 2 B) skal forholde seg til sykehusets beredskapsplan, men varsle Vakt- og alarmsentralen ved UiO dersom UiOs ansatte er berørt.

Ansatte med arbeidsplass i leide lokaler/bygg utenfor sykehusene:

Ansatte som har sin arbeidsplass i lokaler som UiO leier (for eksempel i Sogn Arena, Frederik Holsts hus og i Stjerneblokka) skal varsle i henhold til UiOs beredskapsplan.

Lokal beredskapsplan

 

Publisert 28. apr. 2014 09:34 - Sist endret 5. sep. 2017 11:16