LAMU ved Institutt for klinisk medisin

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (KLINMED-LAMU) skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved instituttet.

KLINMED-LAMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, samt følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

KLINMED-LAMU tar opp og behandler saker som har betydning for arbeidsmiljøet ved instituttet. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følger opp.

Ved behov kan KLINMED-LAMU be instituttledelsen sette i verk tiltak eller undersøkelser.

Ansvarsområder

KLINMED-LAMUs ansvarsområder innebærer behandling av :

 • Fokusområder for instituttets HMS-arbeidet
 • Gjennomgang og oppfølging av HMS-årsrapport
 • Ledelsens gjennomgang
 • Saker av prinsipiell- og overordnet betydning
 • Innspill til instituttet årsplan
 • Budsjettinnspill i forhold til HMS-tiltak

Det lokale arbeidsmiljøutvalget skal blant annet drøfte:

 • Handlingsplan for HMS
 • Bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten
 • Opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet
 • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet
 • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske HMS-arbeid
 • Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstid
Publisert 28. apr. 2014 10:44 - Sist endret 8. mars 2016 08:51