HMS-koordinator og verneombud ved Institutt med klinisk medisin

Liste over nøkkelpersonell i HMS-arbeidet ved Institutt for klinisk medisin.

HMS-koordinator ved Institutt for klinisk medisin:

På enheter med flere enn ett verneombud skal det velges et ledende verneombud som koordinerer verneombudenes arbeid innen sitt område.

Ledende instituttverneombud:

Øvrige verneombud ved Klinmed:

Enhet Verneombud Vara
     
Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)    
 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)
Wenche Andreassen Hanne Holmesland
 • Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
Bente I. H. Vasbotten Pål Henrik Lillevold
 • Senter for psykoseforskning - tematisk område psykoser (TOP/NORMENT)
Christine Lycke Brandt Thomas Bjella
 • Enhet barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • Enhet voksenpsykiatri (VOP)
  Ørjan Berg
     
Medisinsk klinikk (MDK) Kjersti Ringvoll Normann  
     
Nevroklinikken (NVR)
Klinikk for hode, hals  og rekonstruktiv kirurgi (HHA)
Ortopedisk klinikk (OPK)
Marte Myhrum
(ØNH - RH)
Lise W. Benningstad
     
Kvinneklinikken (KVI)
Barne- og ungdomsklinikken (BAR)
Maria Krave  
     
Kreftklinikken (KRE) Nina Karlsrud  
     

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)

 • Avdeling for gastro- og barnekirurgi
 • Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
 • Avdeling for transplantasjon
 • Avdeling for urologi

Ina Maria Ausland

Turid Margrethe Pedersen

 • Institutt for indremedisinsk forskning
Turid Margrethe Pedersen Ina Maria Ausland
Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK)    
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF)
Emil Knut Stenersen Espe Vidar Magne Skulberg
 • Thoraxkirurgisk avdeling (TKA)
 • Lungeavdelingen (LA)
 • Kardiologisk avdeling (KA)
 • Institutt for kirurgisk forskning (KIRFORSK)
 • Karavdelingen (Oslo vaskulære senter) (OVS)
Manjit Kaur Maria Karla Harnæs Foss
     
Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)
   
 • Avdeling for patologi (PAT)
 • Avdeling for rettsmedisin og rettstoksikologi (ARR)
Marianne Rødland 
(Verneområde 1)
Heidi Tømmerdal
 • Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM)
 • Senter for immunregulering (CIR)
Peter Hofgaard 
(Verneområde 2)
Heidi Tømmerdal
 • Avdeling for farmakologi (FARM)
 • Avdeling for mikrobiologi (MIK)
Vladimir Nikolaev Martinov 
(Verneområde 3)
Heidi Tømmerdal
 • Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK)
 • Avdeling for medisinsk genetikk (AMG)
 • Avdeling for radiologi og nukleærmedisin (ARN)
Pernille Blicher 
(Verneområde 4)
Heidi Tømmerdal
     
Akershus universitetssykehus (AHUS)    
 • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (AHUSKIL)
 • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (AHUSKHP)
 • Administrasjonen Campus Ahus (AHUSADM)

Mai Britt Dahl
(AHUSKIL)

Haldor Husby
(AHUSKHP)

Gunn Seim Ekeland
(AHUSADM)

 
     
Administrasjonen Klinmed (KLINMEDADM) Maria Dana Hansen Nesteby Monica A. Andersen
     
Akuttklinikken (AKU),
inkl. Intervensjonssenteret
Instituttverneombud  
Prehospital klinikk (PRE) Instituttverneombud  
Oslo sykehusservice (OSS) Instituttverneombud  

 

Publisert 28. apr. 2014 13:08 - Sist endret 27. apr. 2018 11:43