Faste medlemmer

  • Lillian Kramer-Johansen, assisterende forskningsdirektør,
    Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS
  • Wenche Reed, seksjonsleder, Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS
  • Hans Mossin, administrasjonssjef, Klinmed
  • Gina Clausen, seniorrådgiver, Seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon, Klinmed (sekretær for forumet)
     
  • Hilde Nebb, forskningsdekan, Det medisinske fakultet (observatør)
  • Peder H. Utne, Avdelingsleder, Avd. for forskningsadministrasjon og biobank, OUS (observatør)
Publisert 2. mai 2011 16:28 - Sist endret 15. mars 2018 15:12