English version of this page

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) er en forskningsenhet ved Hjerte-, lunge- og karklinikken. Instituttet ledes av professor dr.med. Ole M. Sejersted, avdelingsleder.

Instituttet driver forskning og undervisning. Forskningsområdet er først og fremst hjertesykdom, særlig hjertesvikt. Det er et utstrakt samarbeid med andre laboratorier og kliniske avdelinger ved sykehuset, og med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

Til daglig arbeider cirka 60 personer ved IEMF knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er med i Center for Heart Failure Research.

Forskergrupper ved IEMF

 • Disease Mechanisms of Heart Failure
  Professor Ivar Sjaastad
 • Cellular and Molecular Biology of Myocardial Hypertrophy and Heart Failure 
  Professor Geir Christensen
 • Cardiaomyocyte function in Health & disease
  Professor William Louch
 • Role of the natriuretic peptides in hypertensive heart disease
  Professor Alessandro Cataliotti
 • Experimental Genetic Cardiology
  Group leader Ida Gjervold Lunde
 • Molecular Mechanisms of Signal Transduction in Heart
  Group leader Cathrine Rein Carlson   

Assosierte grupper ved IEMF

 • Structural studies of Ca2+-ATPases in the plasma membrane
  Senior Scientist Jens Preben Morth
 • PATH-Pregnancy Acute Atherosis and Future Cardiovascular Disease
  Professor Annetine Staff
 • Myocardial remodeling and reverse remodeling in pressure overload
  Professor Theis Tønnessen

Se avdelingens engelske hjemmeside for mer informasjon (ekstern lenke)lig arbeider cirka 60 personer ved instituttet knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

Tre av gruppene er med i Center for Heart Failure Research, som er et tematisk satsningsområde ved Det medisinske fakultet.

Instituttet ledes av Ole M. Sejersted, avdelingsleder, professor dr.med. 

 

Kontakt

Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 7 0450 Oslo Stedkode: 531510