English version of this page

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)

Ansatte

Kontakt

Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Besøksadresse OUS Rikshospitalet Sognsvannsveien 20 0372 Oslo Stedkode: 536300