Instituttrådet

Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. Alle kan fremme forslag til hva som skal behandles på disse møtene.

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan også drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Møter

Instituttrådet avholder møter fire ganger i året.

  • Onsdag 10. januar 2018 (ekstraordinært)
  • Onsdag 7. februar 2018 (ekstraordinært)
  • Onsdag 14. mars 2018
  • Onsdag 6. juni 2018
  • Onsdag 26. september 2018
  • Onsdag 21. november 2018

Alle ansatte kan melde saker til instituttrådet. Saker kan meldes via en representant eller direkte til rådets sekretær, Jorun Ur.

Publisert 23. mars 2011 13:41 - Sist endret 2. jan. 2018 09:20