Instituttrådet

Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. Alle kan fremme forslag til hva som skal behandles på disse møtene.

Rådet skal uttale seg om de saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan også drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Det er normalregler for institutter ved UiO som definerer rådets oppgaver og funksjon.

Møter

Instituttrådet avholder møter fire ganger i året.

  • Onsdag 15. mars 2017
  • Onsdag 7. juni 2017
  • Onsdag 27. september 2017
  • Onsdag 22. november 2017

Alle ansatte kan melde saker til instituttrådet. Saker kan meldes via en representant eller direkte til rådets sekretær, Jorun Ur.

Publisert 23. mars 2011 13:41 - Sist endret 3. feb. 2017 11:14