Klinmed på vei mot 2019

Fakultetet har i samarbeid med instituttene utarbeidet en årsplan for 2017-2019 som gjelder for hele organisasjonen.

I tillegg vil Klinmeds ledelse fokusere på utvalgte satsningsområder for 2017 og fremover.

Satsningsområdene er i tråd med og underbygger faglige prioriteringer som er nedfelt i strategiplanene fra universitetet og fakultetet.

Årsplanen er rullerende, med årlig revidering.

 

Publisert 11. des. 2013 11:15 - Sist endret 12. jan. 2017 13:07