English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2016

Vitenskapelige publikasjoner 1391 publikasjoner
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 1
Bachelorprogram
Antall registrerte studenter 770*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 977**
Avlagte doktorgrader 134
Vitenskapelige årsverk 318
Vitenskapelig ansatte personer 644
Tekniske årsverk 71
Teknisk ansatte personer 94
Administrative årsverk 80
Administrativt ansatte personer 103
Økonomi 476 mill.
Del av budsjett som er eksternt finansiert 42 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 285

*) 706 av disse er på Profesjonsstudiet i medisin og 64 er på masterprogrammet Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer.

**) Antall kandidater pr. vår 2016, innrapportert til DBH 15.02.17.

Publisert 9. juni 2017 11:01 - Sist endret 12. juni 2017 11:34