Martin Peder Fronth Furan

English version of this page
Telefon +47-22029977
Brukernavn
Besøksadresse Mandag & onsdag: Gaustad sykehus (Tårnbygget) resten av uka: Forskningsveien 7

Arbeidsområder

 • Forskningsassistanse (bl.a. grafisk representasjon av resultater, litteratursøk, korrekturlesning, oversettelse)
 • IT-ansvarlig (oppsett/innstallering og hjelp) for Vinderen
 • Innkjøpsansvarlig og fakturaattestant for VOP, BUP og PHA administrasjonen
 • Teknisk ansvarlig for auditoriet på Vinderen for undervisning i medisinstudiet og disputaser
 • Superbruker Cristin
 • Publisist Klinikk PHA og ansvarlig for diverse nettsider
 • Informasjonsformidling
 • Attestant og rekvirent for VOP, BUP og PHA administrasjonen
 • Bindeledd mellom sentraladministrasjon og fagmiljø og mellom UiO og Diakonhjemmet sykehus
 • Verneombud for VOP, BUP og PHA administrasjonen. Medlem av Med Lamu.
 • Utredningsoppgaver

Bakgrunn

Mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesiell vekt på temaer som rus, sosial ulikhet, velferdsstat og diskursanalyse.

Emneord: Nettpublisering, Forskningsstøtte, Innkjøper, Litteratursøk, Administrasjon
Publisert 13. apr. 2011 11:10 - Sist endret 29. aug. 2016 13:38