Martin Øverlien Myhre

Bilde av Martin Øverlien Myhre
English version of this page
Telefon +47-22029144
Mobiltelefon 99235846
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 OSLO
Postadresse Sognsvannsveien 21 0372 OSLO

Prosjektmedarbeider på Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Utdanning

Bachelor i vernepleie - Høgskolen i Lillehammer

Master i læring i komplekse systemer med fordypning i atferdsanalyse - Høgskolen i Oslo og Akershus

Klinisk veiledning modul 1 - Lovisenberg Diakonale Høyskole

Arbeidserfaring

Erfaring fra akuttpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bidratt i flere fagutviklingsprosjekter i akuttpsykiatrien.

Faglige interesseområder

Suicidologi

Selvmordsforebygging i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Atferdsanalyse

Evidensbasert behandling av emosjonelle forstyrrelser

Emneord: selvmordsforebygging, Selvmord, Atferdsanalyse, Atferdsaktivering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(5)
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Atferdsaktivering for depresjon - En opplevelsesbasert workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Kontingensfeller.
 • Myhre, Martin Øverlien (2017). Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering – En introduksjon.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - Behandling og implementering.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Myhre, Martin Øverlien (2016). Verdier i klinisk endringsarbeid.
 • Olstad, Jorunn & Myhre, Martin Øverlien (2016). Pasientenes opplevelse av tvang på en akuttpsykiatrisk inntakspost.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering - En kortfattet innføring.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - En praktisk rettet workshop.
 • Myhre, Martin Øverlien (2015). Atferdsaktivering for depresjon - Presentasjon av resultater fra en nylig gjennomført studie.
 • Myhre, Martin Øverlien & Eilertsen, Jon Magnus (2015). Student-støtte til Henriksbø. Khrono.
 • Veland, Martin Cornelius & Myhre, Martin Øverlien (2015). Reduksjon av tvang på mottakspost ved psykiatrisk klinikk.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsaktivering for depresjon - Et innendeltager design.
 • Myhre, Martin Øverlien (2014). Atferdsanalyse av depresjon - Konseptualisering og behandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). En atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandling.
 • Myhre, Martin Øverlien & Strømgren, Børge (2014). Preliminary Data on Brief Behavioral Activation Treatment for Depression With Inpatients.
 • Viken, Kjetil & Myhre, Martin Øverlien (2013). Kontekstuell funksjonalisme, RFT og ACT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2016 09:13 - Sist endret 10. okt. 2017 13:43