Steinar Heldal

Bilde av Steinar Heldal
English version of this page
Telefon +47-22859203
Mobiltelefon +4795949689
Brukernavn
Besøksadresse OUS Ullevål Søsterhjemmet (bygg 2) Institutt for klinisk medisin 2.etasje

Arbeidsområder

 

Administrativ koordinator for Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)

  • Ansvarlig for administrasjonen i KIT
  • Forskningsadministrasjon og forskningsstøtte
  • Administrativt ansvar for klinikkenes forskningsutvalg
  • Økonomistyring, budsjettdisponeringer, mm.
  • Personalforvaltning, rekrutteringsprosesser, HMS mm.

 

Forskningsadministrativ rådgiver ved Institutt for klinisk medisin

  • Forskningsadministrasjon og forskningsstøtte
  • Bistand ved oppstart nye forskningsprosjekter

 

Verv

Emneord: Administrativ ledelse, Forskningsadministrasjon, Økonomistyring, Budsjett, Personaladministrasjon, Forskningsstøtte
Publisert 18. feb. 2014 09:54 - Sist endret 8. feb. 2018 15:45